Konkursy

XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Dnia 30 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  w Stanisławiu Dolnym odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Sz. P. dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w  Barwałdzie Górnym.

Nad  prawidłowym przebiegiem  czuwała Komisja  w składzie: przewodniczący ks. Wizytator Rejonu VI mgr Adam Kurdas , Inspektor P. Teresa Wypiór, P. mgr Monika Jędrzejowska- Byrska, P .mgr Ewa Gasek.

Zmagania konkursowe  poprzedziła część oficjalna. Całość prowadziła mgr Elżbieta Warchał. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym P. mgr Joanna Elżbieciak podziękowała P.. Burmistrzowi za przybycie i Honorowy Patronat nad konkursem. Serdecznie powitała przybyłych  gości, komisję konkursową  opiekunów i uczestników. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym swoje wystąpienie odniosła do słów św. Jana Pawła II „Sport, to najlepsza droga do pokonania granic” , będących hasłem przewodnim tegorocznego konkursu, życząc wszystkim pokonania własnych granic i osiągnięcia najlepszych wyników.  Z kolei głos zabrał P.. Burmistrz, który również powitał: przybyłych gości, księży, opiekunów, organizatorów, uczestników konkursu. Przede wszystkim podziękował uczniom za tak liczny udział i wspominał Wielkiego Polaka –  św. Jana Pawła II,  Głos zabrali także ks. wizytator mgr Adam Kurdas oraz dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II ks. mgr Łukasz Piórkowski.

P. mgr Elżbieta Warchał przedstawiła  harmonogram konkursu.

Konkurs został  przeprowadzony w kategorii klasy V-VIII szkoły podstawowe z naszej gminy. Chęć udziału zgłosiły wszystkie szkoły. Z przyczyn wiadomych organizatorom jedna ze szkół zrezygnowała na samym początku ( przed podaniem listy uczestników), druga w dniu konkursu.

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

Kategoria szkoła podstawowa:

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym : Małgorzata Gałuszka , Wiktoria Rymarczyk, Jakub Noworolnik – opiekun P. mgr Lucyna Kiznar

Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Kinga Oleś, Anna Kowalska, Krzysztof Oleś-  opiekun P. mgr Beata Grych.

Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Stanisławiu Dolnym Dolany: Alicja Opyrchał, Nikola Leja, Piotr Morek – opiekun P. mgr Anna Maślanka

Zespół Szkół  Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: Filip Gawełda, Kacper Krzystek, Rafał Opyrchał- opiekun P. mgr Bernadetta Słonina

Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach: Laura Dyrga, Milena Żak, Karol Smajek- opiekun ks. Bartłomiej Bartosik

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach: Wiktoria Głowacz, Wiktoria Wyka, Łucja Gronkowska- opiekun ks, dr Tomasz Szarliński

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach: Karolina Brózda, Anna Linhardt, Wiktoria Pułka- opiekun o. Damian Kaczmarczyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym: Eliza Kowalczyk, Karolina Mularczyk, Aleksandra Wysogląd- opiekun P. mgr Marek Zięba

Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim: Klaudia Faber, Natalia Marszałek,  Dominik Stawowy- opiekun  ks. kanonik Wiesław Widuch ( szkoła nie zgłosiła się w dniu konkursu)

W pierwszej części konkursu uczestnicy indywidualnie pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II. Punkty liczone były łącznie, a średnia stanowiła dorobek całej drużyny.

W przerwie był czas na poczęstunek.

W części drugiej uczestnicy konkursu  brali udział w zawodach sportowych. Było 5 konkurencji m.in.  ,,Wędrówka górska”, strzały na bramkę ,,Zośką”. Sposób wykonania każdego zadania był dokładnie wyjaśniony i przedstawiony przez uczennicę  klasy IV Wiktorię Elżbieciak.

Zespoły poradziły sobie bardzo dobrze. Uczniowie pokonywali własne granice, była zdrowa rywalizacja i dużo zabawy. P. Ewa i P. Monika dokładnie mierzyły czas i czuwały nad prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem zadań.

Po krótkiej przerwie przewodniczący komisji konkursowej ks. mgr Adam Kurdas podał punktację  z testów oraz z zawodów sportowych.

W kolejnej części drużyny, poproszone na scenę, udzielały ustnych odpowiedzi – 2 rundy pytań za 2 pkt.

Po podliczeniu punktów ( bez dogrywki) wyłoniono 3 drużyny z najlepszymi wynikami.

I tak :

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

II miejsce – Zespół  Szkolno- Przedszkolny  w Stanisławiu Dolnym Dolany

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

Wiedza o św. Janie Pawle II była zaskakująca! Uczestnicy, którzy napisali najlepiej test wiedzy o św. Janie Pawle II to: Jakub Noworolnik 35/35,  Karolina Mularczyk  32/35, Alicja Opyrchał 32/35. Uczniowie  otrzymali dodatkowe upominki.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe; plecaki, torby sportowe,  Pozostali  otrzymali  sportowe czapeczki. Każdy uczestnik konkursu wrócił do domu z pamiątkowym dyplomem, gadżetami i  broszurami o św. Janie Pawle II i Jego rodzinnym mieście.

Nagrody i dyplomy wręczali: Ks. mgr  Adam Kurdas- przewodniczący komisji,  P. Inspektor Teresa Wypiór, Dyrektor mgr Joanna Elżbieciak, Dyrektor mgr Jolanta Noworolnik.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Urząd Miejski w Wadowicach Wydział Promocji i Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego- za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują: p. Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej  dr hab. inż.  Augustynowi Ormantemu  za objęcie Honorowym Patronatem   XVIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II oraz za przybycie i uroczyste rozpoczęcie konkursu.

Dziękujemy za przybycie Dyrektorowi Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II księdzu mgr Łukaszowi Piórkowskiemu.

Dziękujemy: ks. mgr Adamowi Kurdasowi, P. Inspektor Teresie Wypiór, P. mgr Ewie Gasek, P. mgr Monice Jędrzejowskiej- Byrskiej za  pracę w komisji konkursowej.

Dziękujemy P. Katarzynie Lei za wszelką pomoc, zdjęcia i przygotowanie pięknych dyplomów, a

P. Kazimierze Florek za wykonanie napisu. Panu z gminy za wykonanie zdjęć podczas rozpoczęcia konkursu.

Za pomoc dziękujemy: P. Grażynie Opyrchał , P. mgr  Marcie Opyrchał, P. mgr Danucie Głuc, P. Andrzejowi Głuc, P.  Renacie Łaski, P. Lidii Błachut i P. Agacie Podmokły, P. M. i P. Górnym, P. A. i K. Jaroszom,  Mai Kęsek i uczniom z klasy V i VIII oraz osobom , których zapomniałyśmy  Dziękujemy pocztom sztandarowym z Barwałdu Górnego i z naszej szkoły.

Szczególne podziękowania kierujemy do: dyrektorów wszystkich  szkół z naszej gminy, opiekunów przygotowujących młodzież do konkursu, a przede wszystkim do uczestników.

Zapraszamy za rok!

Konkurs przygotowały panie: mgr Elżbieta Warchał, mgr Małgorzata Job- Rozum, mgr Weronika Korzeniowska, Jadwiga Żak.

W imieniu organizatorów : J. Żak