Konkursy

XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

W dniu 27 kwietnia 2022 roku reprezentanci 8 szkół podstawowych z gminy Kalwaria Zebrzydowska pisali (online) test wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Organizatorami Konkursu były: Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej P. dr inż. hab. Augustyn Ormanty, któremu serdecznie dziękujemy.

Celem Konkursu było m. in. uczczenie  20. rocznicy nawiedzenia Sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 8.rocznicy Jego Kanonizacji.

W etapie szkolnym zostały wyłonione trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły.

W I części etapu międzyszkolnego uczniowie recytowali Modlitwę Zawierzenia, kończącą Homilię Jana Pawła II, z dnia 19.08.2002 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nagrane na pendrive rerytacje, oceniła Komisja w składzie: Pani Alicja Smółka, Pani Renata Krauzowicz, Pani Małgorzata Błasiak – Warchał. Paniom  serdecznie dziękujemy.

Test uczniowie pisali w szkołach, nad przebiegiem czuwała Komisja, powołana przez Dyrektora każdej ze szkół. Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom pracującym w Komisjach za współpracę, a Opiekunom za przygotowanie uczniów i poświęcony czas.

Miło nam ogłosić, że po podliczeniu wszystkich punktów (średnia pkt z recytacji i średnią pkt z testu)

I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim (60,32 pkt/65pkt) – Klaudia Faber, Natalia Marszałek, Dominik Stawowy, opiekun ks. Wiesław Widuch.

II miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolne go w Zarzycach Wielkich (50,32 pkt/65 pkt) – Julita Radwan, Weronka Malina, Norbert Słonina, opiekun P. Urszula Rachwał.

III miejsce reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym (48,32 pkt/65 pkt) – Izabela Różycka, Martyna Wróbel, Judyta Żak, opiekun P. Marek Zięba oraz P. Edyta Frączek.

Kolejne miejsca to:

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym – Gabriela Nicieja, Julia Noworolnik, Jakub Noworolnik, opiekun P. Lucyna Kiznar.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany – Amelia Pacut, Adrian Chromy, Jakub Kołodziejczyk, opiekun P. Dorota Karcz.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach – Kinga Oleś, Jakub Gaczorek, Kacper Gaczorek, opiekun ks. Bartłomiej Bartosik.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach – Patrycja Lawendowska, Katarzyna Kosek (Recytacja), Oliwia Kowalczyk, opiekun Damian Kaczmarczyk (O. Tomasz).

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – Wiktoria Wyka, Zuzanna Jaskierny, Łucja Gronkowska, opiekun P. Katarzyna Sobas.

Gratulujemy zwycięzcom i ich Opiekunom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i Opiekunom, za udział i trud włożony w przygotowanie do Konkursu.

Dla nas, Organizatorów każdy uczestnik jest wygrany. Punkty są ważne, ale liczy się udział i reprezentowanie szkoły, w Konkursie, który jest poświęcony naszemu Rodakowi – Św. Janowi Pawłowi.

Dziękujemy jeszcze raz: Sz. Panu Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej za ufundowane nagrody, Paniom pracującym w Komisji, Dyrektorom, Księżom, Nauczycielom, Uczniom i wszystkim, którzy w jakiś sposób pomogli w organizacji Konkursu.

Podziękowania kierujemy także do Pań : Teresy Wypiór i Elżbiety Wójcickiej- za  współpracę.

Bardzo jesteśmy wdzięczne  P. Katarzynie Lei za wykonanie dyplomów i wielką pomoc od strony informatycznej.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach – Wydział Promocji za przekazane gadżety oraz Informacji Turystycznej w Wadowicach za przekazane materiały piśmiennicze.