Konkursy

XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej p. dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: przewodniczący ks. Wiesław Widuch oraz członkowie p. Teresa Wypiór, p. Grzegorz Piotrowski. Komisja oceniająca prace plastyczne: przew. p. Grzegorz Piotrowski, p. Wanda Sarapata, br. Ryszard Hunek.

Wśród zaproszonych gości byli także uczestnicy WTZ z Zebrzydowic wraz z opiekunami. Podczas spotkania przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu przekazali uczestnikom WTZ: kosmetyki, podarowane przez Partnerów szkoły oraz gry planszowe zakupione w szkołach, biorących udział w konkursie i dostarczone w tym dniu. Szkoły, które przekazały dary otrzymały ,,Certyfikaty Wielkiego Serca”

W roku 2019 obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, podczas której odwiedził m.in. Kalwarię Zebrzydowską oraz 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ponieważ Karol Wojtyła żył w trudnym okresie okupacji, tematem pracy plastycznej, wykonanej wcześniej w szkołach, były: ,,Wojenne losy Karola Wojtyły”. Hasło Konkursu: ,,Jan Paweł II- Orędownik Pokoju”.

W nawiązaniu do tematu konkursu uczestnicy i opiekunowie obejrzeli film pt. ,,Zebrzydowskie sianokosy”. Reżyser ks. dr Tomasz Szarliński, który zaszczycił nas swoją obecnością, w ciekawy sposób przekazał najważniejsze informacje dotyczące filmu.

Zmagania konkursowe poprzedziła część oficjalna. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Całość prowadziła p. E. Warchał, która powitała zebranych, przedstawiła skład komisji oraz harmonogram konkursu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym p. mgr M. Zięba gorąco powitał gości i uczestników, podziękował p. Burmistrzowi za przybycie i honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI oraz uczniowie klas VII- VIII SP z klasą III gimnazjum, z naszej gminy. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięli także reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym. Pierwszy raz uczestniczyli przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej w Barwałdzie Dolnym.

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

Kategoria: kl. IV-VI SP

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym: Gabriela Nicieja, Julia Noworolnik, Oliwia Mądracka – opiekun p. mgr Katarzyna Słowiak

ZS nr 6 im Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Kinga Oleś, Jakub Gaczorek, Kacper Gaczorek- opiekun p. mgr Beata Grych.

Publiczna Szkoła podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej w Barwałdzie Dolnym: Karolina Kulpa, Wiktoria Kapłan, Anna Klaczak- opiekun p. mgr Lucyna Kiznar

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym: Judyta Żak, Oliwia Rajda, Martyna Orkisz- opiekun p. mgr Joanna Elżbieciak

ZS-P w Stanisławiu Dolnym Dolany: Jakub Bednarz, Emilia Dragan, Natalia Leśniak- opiekun ks. Janusz Krupa

ZS-P w Zarzycach Wielkich: Amelia Leńczowska, Adam Burdek, Norbert Słonina- opiekun p. mgr Urszula Rachwał

Kategoria: kl. VII-VIII SP, kl. III GIM.

ZS-P w Zarzycach Wielkich: Izabela Malina, Aleksandra Maślanka, Adam Leńczowski- opiekun p. mgr Urszula Rachwał

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym: Anna Kuś, Krystian Kuzianik, Kamil Twardowski- opiekun p mgr Lucyna Kiznar

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.Św. Jadwigi Królowej w Barwałdzie Dolnym: Paweł Batko, Dawid Łyczak, Dariusz Porzycki- opiekun p. mgr Marek Malata

ZS nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Kinga Gaczorek, Oliwia Światłoń, Gabriela Mikstein – opiekun p. mgr Beata Grych

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym: Kinga Warchał, Martyna Orkisz, Mateusz Pająk- opiekun p. mgr M. Zięba

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym: Eliza Augustyniak, Anastazja Badan, Julia Kosek- opiekun p. mgr Ewelina Orłowska

W pierwszej części konkursu uczestnicy obu kategorii wiekowych pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II. Odpowiedzi w teście były udzielane wspólnie przez każdą drużynę.

Po poczęstunku i po obejrzeniu filmu reprezentanci szkół omawiali swoje prace plastyczne. Komisja oceniała wypowiedzi uczniów.

Następnie p. Grzegorz Piotrowski podał punkty przyznane przez komisję plastyczną, kilka dni wcześniej.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań i podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii, które weszły do ścisłego finału.

W III części konkursu -w finale, uczestnicy udzielali ustnych odpowiedzi za 2 punkty, w trzech rundach.Wiedza o św. Janie Pawle II była zaskakująca. Prace plastyczne piękne a ich omówienia bardzo przemyślane. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

W kategorii: kl. IV- VI SP

I miejsce zajęły reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym

II miejsce uczennice z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

III miejsce drużyna z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany

W kategorii: kl. VII- VIII, kl. III gim.

I miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

II miejsce Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

III miejsce uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym

Zwycięzców nagrodzono ciekawymi grami planszowymi, pozostali uczestnicy otrzymali szachy magnetyczne. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe zakładki do książek, słodycze oraz pakiet promocyjny i gadżety przekazane przez Urząd Miejski w Wadowicach –Wydział Promocji i Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego.

Na zakończenie p. G. Kruk podziękował wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie, opiekunom, przybyłym gościom, komisji oraz organizatorom

Organizatorzy dziękują: p. Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowska P. dr hab inż. Augustynowi Ormantemu za objęcie Honorowym Patronatem XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Szanownej Komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zmagań w dniu konkursu oraz do Szanownej Komisji, która oceniała prace plastyczne kilka dni wcześniej.

Dziękujemy ks. dr Tomaszowi Szarlińskiemu za przybycie i przybliżenie uczestnikom tematyki filmu ,,Zebrzydowskie sianokosy”.

Przede wszystkim dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom-bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć.

Dziękujemy p. dyrektorowi mgr G. Krukowi, p. dyrektorowi mgr M. Ziębie, Partnerom szkoły, nauczycielom i pracownikom szkoły w Stanisławiu Dolnym i w Barwałdzie Górnym za wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy do p.p.: Katarzyny Leja, Kazimiery Florek, Doroty Sarapata, Grażyny Opyrchał, Marty Opyrchał, Joanny Elżbieciak, Danuty Głuc, Renaty Łaski, Anny Siuty, Agaty Podmokły, Andrzeja Głuca,

Dziękujemy firmie: Lajkonik Snacks, Dakomat za przekazane dla uczestników paluszki i napoje. Wyrazy wdzięczności dla: p. Eweliny Kojs, Piotra Ślusarczyka oraz dla p. Anny Jarosz za pomysł na wykonanie pamiątkowych zakładek.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach- Wydziałowi Promocji

i Wydziałowi Obsługi Ruchu Turystycznego, za przekazanie pakietu promocyjnego i gadżetów dla uczestników konkursu.

Zapraszamy za rok!

Organizatorki: mgr Elżbieta Warchał – SP im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

mgr M. Job-Rozum, J. Żak

SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym