Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr  1 w Stanisławiu Dolnym

Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców, jest jednym z organów szkoły posiadającym prawa i obowiązki. Rada zostaje powołana, aby uściślić współpracę pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami. Dysponuje także funduszami i bierze udział w organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji.  Rodzice wchodzący w skład Rady dążą do poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły.

Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne tematy dotyczące życia szkoły. Dotyczy to także remontów, problemów finansowych i promowania szkoły.

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22:

Przewodnicząca: Karolina Kleszcz

Zastępca: Sylwia Kowalczyk

Skarbnik: Justyna Petek

Sekretarz: Sabina Studnicka

Kontakt:

radarodzicowstanislawzs1@gmail.com

Konto rachunku bankowego Rady Rodziców: 

34 8119 0001 0000 0358 2000 0010