Konkursy

V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 27.04.2009r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Jego współorganizatorem był Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym.
O godz. 10:00 Dyrektor Szkoły mgr M. Zięba uroczyście powitał przybyłych gości: Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach P. mgr Marka Pelczara, Wizytatora katechetycznego dla Regionu VI ks. Mariusza Wojdana, pozostałych członków komisji oraz uczestników konkursu wraz z opiekunami.
Konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, z terenów naszej gminy. Wzięły w nim udział 3-osobowe drużyny, reprezentujące następujące placówki:       Kategoria szkoła podstawowa:
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (M. Michalik, K. Pytel, J. Zając, opiekun p. L. Kiznar) 2. SP w Barwałdzie Średnim (M. Pacut, K. Kowalczyk, A. Łuczak, opiekun p. K. Górowska) 3. ZS nr 2 w Brodach (N. Chrapek, N. Kurowska, L. Lenik, opiekun p. M. Krzystek) 4. ZS nr 1. w Kalwarii Zeb. (M. Kurpiel, M. Mróz, D. Mróz, opiekun p. B. Słonina) 5. ZS nr 6 w Leńczach (J. Kaleta, S. Kucharczyk, M. Światłoń, opiekun p. B. Grych) 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym (A. Dyrga, A. Kołodziej, K. Oczkowska, opiekun p. Z. Bednarz – Paduch) 7. SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym (A. Pająk, K. Potoczak, K. Malina, opiekun ks. K. Kruk) 8. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (J. Brózda, E. Mirocha, E. Zajda, opiekun ks. K. Kruk) 9. ZS nr 3 w Przytkowicach (K. Motal, M. Skrzyński, D. Balcer, opiekun p. I. Kondela
Kategoria gimnazjum
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (J. Malina, Z. Paździorko, J. Ogiegło, opiekun p. U. Wąsik) 2. ZS nr 6 w Leńczach (M. Syrek, K. Mądrala, A. Madej, opiekun ks. D. Popielarczyk) 3. ZS nr 1 w Kalwarii Zeb. (M. Bieniecka, W. Gładyś, W. Pająk, opiekun p. W. Wójcicka) 4. ZS nr 3 w Przytkowicach (E. Doktor, J. Górny, A. Koczur, opiekun p. Z. Bednarz – Paduch) 5. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (K. Bucka, G. Gross, I. Morek, opiekun ks. K. Kruk) 6. ZS nr 2 w Brodach (S. Ćwiertnia, A. Zabiegaj, J. Longa, opiekun p. I. Niedźwiedź) 7. ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim (A. Studnicki, W. Filek, K. Janicki, opiekun p. M. Malciak)
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym każdy z uczestników indywidualnie rozwiązywał test. Średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny. Etap drugi to praca zespołowa i recytacja wiersza. Uczniowie szkół podstawowych recytowali wiersz pt. „Emilii matce mojej” Karola Wojtyły, uczniowie szkół gimnazjalnych recytowali wiersz „Źródło” z Tryptyku Rzymskiego. Praca zespołowa składała się z zadań praktycznych. Było to: rozwiązywanie krzyżówki, rozpoznawanie fotografii i cytatów, oraz punktowane odpowiedzi ustne.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: ks. Mariusz Wojdan – Wizytator katechetyczny dla Regionu VI, ks. proboszcz Konstanty Sordyl, p. Teresa Wypiór – Inspektor Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta, mgr Joanna Elżbieciak.
W konkursie w kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła drużyna ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, II miejsce uczniowie z ZS nr 3 w Przytkowicach, III miejsce zajęli przedstawiciele z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli reprezentanci ZS na 5 w Barwałdzie Górnym, II miejsce uczniowie z ZS nr 4 w Zebrzydowicach, III miejsce drużyna z ZS nr 3 w Przytkowicach.
Zwycięzców nagrodzono książkami oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki „Perełki”. Nagrody wręczali: P. Burmistrz Miasta Kalwaria Zeb. dr inż. Augustyn Ormanty, ks. wizytator Mariusz Wojdan. Dyrektor mrg. M. Dudoń podziękował komisji, organizatorom, przybyłym gościom i uczestnikom.
Nagrody ufundował Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oprawę muzyczną przygotowała p. mgr Dorota Sarapata wraz z młodzieżą.
Dziękujemy P. Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska za objęcie honorowego patronatu nad IV Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Janie Pawle II.
Podziękowania za trud włożony w przygotowanie składamy również wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, a także Szanownej Komisji za czuwanie nad przebiegiem konkursu. Zapraszamy za rok!

Organizatorki
Jadwiga Żak
mgr M. Job-Rozum
mgr E. Warchał