RODO

Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna RODO


Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

Od stycznia 2020 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w Szkole Podstawowej nr.1 im .Jana Pawła II W Stanisławiu Dolnym 256,34-130 Kalwaria Zebrzydowska

udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: iod@sutor.com.pl

tel.+48 667 632 020