Dzień Patrona

2020

22 października 2020 obchodziliśmy święto naszego Patrona. Jest nim wielki Polak, św. Jan Paweł II.

Ze względu na zaostrzenie przepisów, związanych z epidemią, tylko  przedstawiciele klas IV-VIII, dyrektor, nauczyciele- uczestniczyli we mszy świętej w kościele parafialnym. Oprawą muzyczną zajęły się p. D. Sarapata i W. Górny z kl. VII.

Dalsza część obchodów, tak ważnego dla społeczności szkolnej święta, miała miejsce w klasach.

Przedszkolaki, uczniowie klas młodszych  słuchali historii o życiu Karola Wojtyły, oglądali filmy i książki, związane z Ojcem Świętym.  Wykonali także piękne prace plastyczne, zgodnie z podanymi tematami: Postać św. Jana Pawła II, Św. Jan Paweł II i dzieci, Rodzina Karola Wojtyły, Ulubione miejsca św. Jana Pawła II. Były także piesze wycieczki.

Tematyka prac dla klas starszych to: Św. Jan Paweł II i jego zainteresowania, Życie św. Jana Pawła II, Św. Jan Paweł II i ważni ludzie, Pielgrzymki św. Jana Pawła II.

Oprócz tego starsi uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju zabawach, grach organizowanych w szkole i na placu przed  szkołą. Wszyscy z wielkim zapałem śpiewali nasz szkolny hymn.

W tym dniu klasy starsze zakładały przed szkołą śliwkowy sad.

Święto Patrona upłynęło w miłej atmosferze.

Niech Patron naszej szkoły, którego  liturgiczne  wspomnienie  obchodzone jest w dniu 22 października, będzie dla naszej społeczności szkolnej drogowskazem. Niech nas wspiera  w każdej trudnej sprawie.


2019

22 października uroczyście obchodziliśmy najważniejszą uroczystość szkolną-Święto Patrona. W tym dniu o godzinie 8.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodniczył proboszcz ks. J. Piasecki oraz wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, literacko-dziennikarskich oraz zajęciach sportowych. Nie zabrakło też gry na terenie szkoły, w której sprawdziliśmy swoją spostrzegawczość, koncentrację i wiedzę o św. Janie Pawle II. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.


2018

W dniu 22 października 2018 roku szkoła w Stanislawiu Dolnym uroczyście obchodziła święto swojego Patrona- św. Jana Pawła II. Poczet sztandarowy, uczniowie , dyrektor p. M. Zięba oraz nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej w parafialnym kościele. Ks. Proboszcz w homilii przybliżył zebranym postać Wielkiego Polaka, nawiązując do Jego życia i licznych podróży apostolskich.

Schola prowadzona przez uczennice kl. III Weronikę Mularczyk, pięknie wzbogaciła Eucharystię. Na zakończenie wystąpiły laureatki V Szkolnego Konkursu Recytatorskiego.

W szkole uczniowie ( od klasy II SP) pisali test wiedzy o patronie szkoły, a następnie wykonywali prace plastyczne pt. ,, Podróże Jana Pawła II’’, które zostaną wysłane do zaprzyjaźnionej Szkoły im. Jana Pawła II w Awandjelo w Togo. Test dla niektórych uczniów okazał się bardzo prosty- uzyskali wysoką ilość punktów (uczeń z klasy IV b- 15/15, uczennica z klasy III gimnazjum -22/24).

Klasy II i IV, najmłodsze z każdej kategorii, dobrze poradziły sobie podczas udzielania odpowiedzi na pytania z testu.

Prace plastyczne były przemyślane, estetyczne i bardzo kolorowe. Najładniejsze prace i najlepiej napisane testy zostały nagrodzone. Nagrody ufundował m.in. ks. J. Piasecki . Dzień Patrona zorganizowali: ks. J. Piasecki, J .Żak, J. Elżbieciak.