Konkursy

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

24 kwietnia 2007 roku w naszej Szkole miał miejsce kolejny, III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. zorganizowały go Pani Jadwiga Żak, mgr Małgorzata Job-Rozum i mgr Dorota Sarapata. Wzięły w nim udział 3 osobowe zespoły z 5 szkół. W pierwszym etapie każdy z uczestników rozwiązywał test. Drugim etapem była praca zespołowa. Recytowano w nim wiersz Karola Wojtyły, przedstawiano krótką scenkę i odpowiadano na pytania. Komisja konkursowa w składzie arch. wiz. katech. ks. mgr. Zbigniew Bielas, ks. proboszcz Konstanty Sordyl, mgr Małgorzata Krzystek oceniła wiedzę i pracę uczestników i ustaliła, że:
I miejsce zajęła drużyna ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym,
II zespół SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym (nasz),
III przedstawiciele SP nr 2 w Stanisławiu Dolnym.
Zwycięzców nagrodzono dyplomami i książkami, pozostali zaś uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki. Wszystkie zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska, dr inż. Augustyna Ormantego.


II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Odbył się w naszej szkole, a uczestniczyło w nim 6 szkolnych reprezentacji. Drużyny rywalizowały w różnych konkurencjach. Na początku wspólnie pisały test, przygotowany przez komisję, w której był między innymi nasz Ksiądz. Potem drużyny wybierały jednego zawodnika, który recytował wiersz “Wybrzeże pełne ciszy”. PóźŸniej zawodnicy zaznaczali na mapie gdzie Jan Paweł II był więcej niż dwa razy. W czasie przerwy œśpiewaliśœmy różne piosenki. Na końcu drużyny odpowiadały na pytania. Mieli do wyboru pytania po 1,2 lub 3 punkty, które były bardzo trudne i zróżnicowane. Zwycięzcą została drużyna ze szkoły w Barwałdzie Górnym, przed Zebrzydowicami, Leńczami, Stanisławiem Dolnym, Kalwarią Zebrzydowską oraz Brodami.

Napisał Mariusz Smagło