Konkursy

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Dnia 27 kwietnia 2015 roku w ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska p. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem Konkursu był ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: przewodniczący- Wizytator Katechetyczny dla Regionu VI, ks. Piotr Sobala, członkowie- ks. kanonik Konstanty Sordyl, Teresa Wypiór- Inspektor d/s Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz p. Grażyna Ulman- miłośniczka sztuki, prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, p. Roman Vogt- magister sztuki, aktor.

Rok 2015 jest ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II i Teatru Polskiego. W związku z tym uczestnicy konkursu oprócz opracowania podanej literatury przygotowali scenki: szkoła podstawowa- do wybranego fragmentu z książki pt. „Chłopiec z Wadowic”, gimnazjum- do wybranego aktu, sceny „Ślubów panieńskich” A . Fredry, w których jako gimnazjalista występował Karol Wojtyła.

Zmagania konkursowe poprzedziła część oficjalna. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano „Barkę”. Całość prowadziła p. E. Warchał, która powitała zebranych, przedstawiła skład komisji i harmonogram konkursu. Dyrektor ZS nr 8 p. M. Zięba gorąco powitał gości: p. Burmistrza A. Ormantego, Szanowną Komisję, opiekunów, uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej z Zebrzydowic, a przede wszystkim uczniów, biorących udział w konkursie. Wspomniał jak ważną Osobą był Jan Paweł II, którego rocznicę kanonizacji obchodziliśmy w dniu konkursu. P. Burmistrz gratulował organizacji konkursu i wyraził podziw dla uczestników, którzy zgłębiają wiedzę o wielkim Polaku. Ks. Wizytator modlitwą do Anioła Stróża rozpoczął XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle, życzył wszystkim powodzenia w zmaganiach konkursowych.

Konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów ze szkół naszej gminy. W tym roku udział wzięli także reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym (gmina Wadowice).

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

Kategoria szkoła podstawowa:

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: Agnieszka Grodecka, Mariusz Hebl, Jakub Żegliński- opiekun p. Bernadetta Słonina.

ZS nr 4 w Zebrzydowicach: Aleksandra Górska, Natalia Matuła, Anna Jarguz- opiekun ks. Krzysztof Kruk

ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: Gabriela Studnicka, Ewelina Odorowska, Kornelia Wyrwa- opiekun p. Katarzyna Słowiak

ZS nr 6 w Leńczach: Anna Gaczorek, Gabriela Mikstein, Oliwia Światłoń- opiekun p. Beata Grych.

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Michał Bodnar, Kamil Wodniak, Filip Filek- opiekun Katarzyna Kopycińska

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Weronika Mularczyk, Wiktoria Orkisz, Wiktoria Ryłko- opiekun ks. Józef Piasecki

ZSP w Stanisławiu Dolnym: Kamil Bednarz, Julia Maślanka, Julia Szczęsny- opiekun p. Dorota Karcz

SP w Zarzycach Wielkich: Emilia Kolasa, Anna Kucharczyk, Nikodem Radwan- opiekun p. Urszula Rachwał

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym: Patrycja Korzeniowska, Emilia Pasternak, Julia Kosek- opiekun p. Ewelina Orlowska

Kategoria gimnazjum

ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: Dominika Bliźniak, Wioletta Malczyk, Emilia Zając- opiekun p. Lucyna Kiznar

ZS nr 6 w Leńczach: Gabriela Nowak, Weronika Chudzik, Emilia Czubaj- opiekun p. Beata Grych,

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Maria Kalęba, Maciej Filek, Kamil Zdebski- opiekun ks. Wiesław Widuch

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Natalia Fajfur, Patrycja Luzarowska, Julia Opyrchał- opiekun ks. Józef Piasecki

Publiczne Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym: Dominika Kocot, Paulina Korzeniowska, Zuzanna Jucha- opiekun p. Dorota Pelczar.

Konkurs przebiegał w trzech etapach.

W pierwszym uczestnicy ze szkół podstawowych pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II (średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny). W tym samym czasie uczniowie gimnazjum przedstawiali scenki ze „Ślubów panieńskich”, odpowiadali na pytania i rozwiązywali krzyżówki.

W drugim etapie była zmiana- gimnazjaliści pisali test a uczniowie ze szkoły podstawowej przedstawiali scenki i udzielali odpowiedzi ustnych. W przerwie był czas na poczęstunek.

Występy były przygotowane w sposób bardzo przemyślany, użyto wielu rekwizytów, a początkujący aktorzy w odpowiednich strojach wcielili się w role doskonale. Również wiedza o św. Janie Pawle II była zaskakująca. Uczennice (szkoła podstawowa), które pisząc test zdobyły maksymalną ilość punktów to A. Grodecka z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Julia Maślanka z ZSP w Stanisławiu Dolnym. Z gimnazjum najlepiej napisały- Dominika Kocot z PGSPSK w Stanisławiu Górnym oraz Gabriela Nowak z Leńcz.

W tym samym czasie uczniowie gimnazjów indywidualnie rozwiązywali test sprawdzający znajomość biografii Jana Pawła II. Średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny.

W trzecim etapie(w finale)- brało udział 6 drużyn ze szkól podstawowych (2 miały taką samą ilość pkt) oraz wszystkie drużyny z gimnazjum. Drużyny udzielały odpowiedzi za 3 punkty.

W kategorii: szkoły podstawowe– I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym, II miejsce Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym, III miejsce ZS nr5 w Barwałdzie Górnym, IV miejsce ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej i Szkoła Podstawowa z Leńcz.

W kategorii: szkoły gimnazjalne– I miejsce Publiczne Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym,

II miejsce ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, III miejsce uczniowie z Gimnazjum nr 6 w Leńczach.

Zwycięzców nagrodzono kompletami długopisów i piór oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy oraz kolorowe długopisy, ramki na zdjęcia, słodycze.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wręczała Komisja, a puchary Dyrektorzy szkół organizujących konkurs.

Na zakończenie p. G. Kruk podziękował wszystkim biorącym udział w Konkursie, opiekunom, przybyłym gościom, Komisji oraz organizatorom.

Organizatorzy dziękują: Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska p. Augustynowi Ormantemu za Honorowy Patronat nad XI Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Podziękowania kierujemy do Szanownej Komisji z jej Przewodniczącym Wizytatorem ks. Piotrem Sobalą, oraz do wszystkich uczestników i ich opiekunów.

Dziękujemy dyrektorom: p. M. Ziębie oraz p. G. Krukowi, oraz nauczycielom i pracownikom z: ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym i z ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym za wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu konkursu.

Dziękujemy: p. K. Leja za projekt dyplomów, p. D. Sarapata za dekorację i wykonanie obrazków oraz p. M. Dudoniowi za przybycie, wykonywanie zdjęć i p. G. Piotrowskiemu kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach za owocną współpracę.

Dziękujemy firmie Dekomat p. Grzegorza Pawińskiego za przekazane dla uczestników napoje, a przede wszystkim firmom Bahlsen Polska i Lajkonik Snack ze Skawiny, które przekazała dla uczestników swoje produkty.

Dziękujemy paniom M. Pawlicy i M. Radwan za pośrednictwo i pomoc w pozyskaniu sponsorów.

Zapraszamy za rok!

Organizatorki:
mgr M. Job-Rozum, J. Żak – ZS nr 8 Stanisław Dolny

mgr E. Warchał, mgr Gabriela Szwed-Woznica – ZS nr 5 Barwałd Górny