Rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w Roku Szkolnym 2021/2022

LISTA PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do  oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym  na rok 2021/2022

KLASA 1

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do kl.I spoza obwodu

Karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego do kl.I z poza obwodu

Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu szkoły

Oświadczenie

Potwierdzenie Woli

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

P.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym informuje, że  od dnia 18.02.2021 od godz. 8.00 do dnia 12.03.2021 r. do godz. 15.00 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice kandydatów mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły.

Formularze pism będą do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu oddzialu przedszkolnego

Oświadczenie o braniu udzialu w post rekrutacyjnym w roku poprzednim

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 2021

Oświadczenie o wieku dziecko objete obowiazkowym przygotowaniem przedszkolnym

Oświadczenie o wieku dziecko objete wychowaniem przedszkolnym

Oświadczenie o wielodzietnosci

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzenstwa kandydata do oddz. przedsz, szkoly

Oświadczenie o zatrudnieniu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddz. przedszkolnego