Aktywna Tablicz

Nasza szkoła przystąpiła do programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pt. „Aktywna Tablica- edycja 2023” i dzięki temu pozyskała dofinansowanie w  wysokości 22 739 zł , z czego 18 191,60 zł  zostało dofinansowane z programu. Pozostała kwota, tj.4547,90 zł, to wkład własny.

Za kwotę 22 739 złotych  zakupiono:

– pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji,  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

 – pomoce dydaktyczne do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem tj.:

  1. Funfloor – urządzenie ze specjalistycznym oprogramowaniem
  2. Pakiet – specjalistyczne oprogramowanie -Rewalidacja i Terapia do FunFloor
  3. Photon Moduł SPE: Pakiet Społeczno-Emocjonalny
  4. Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) – zestaw rozszerzony
  5. Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych(z tabletem) mTalent.

Wszystkie pomoce wykorzystywane są w bieżącej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz w trakcie m.in. zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, czy specjalistycznych.