Projekty edukacyjne

Tematy projektów edukacyjnych

Rok szkolny 2018/2019

“Gra wolontariatu”- opiekun J. Elżbieciak


Rok szkolny 2016/2017

“Warto pomagać”- opiekun J. Elżbieciak

“Świat komiksu”- opiekun J. Elżbieciak

“Pierwszy Dzień Wiosny z matematyką” – opiekun A. Szymonek


Rok szkolny 2015/2016

“Korona Gór Polski” – opiekun M. Wilk

“TACY SAMI”- opiekun J. Elżbieciak

“Ananasy, truskaweczki, wisienki…. czyli III gimnazjum”. Komiks- opiekun J. Elżbieciak

Słynne miejsca krajów anglojęzycznych -opiekun L. Wróblewska


Rok szkolny 2014/2015

1. “Zatrzymać przemoc”
Klasa I gimnazjum
Opiekun: mgr Joanna Elżbieciak

Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum naszej szkoły zrealizowali projekt edukacyjny pt.: ,,Zatrzymać przemoc’’. Z ramienia szkoły opiekę nad nim sprawowała mgr Joanna Elżbieciak, konsultantem zaś była mgr inż. Katarzyna Leja. Celem było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków.
Wspomniana klasa aby zrealizować ten cel została podzielona na cztery grupy. Zadaniem pierwszej z nich było zebranie aktów prawnych, w których poruszony jest problem niewłaściwego traktowania dzieci i młodzieży. Grupa druga z kolei przeprowadziła wśród uczniów ankietę dotyczącą przemocy w szkole. Praca trzeciej polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej pt.: ,,Zatrzymać przemoc. Czym jest przemoc fizyczna i psychiczna’’, czwarta natomiast miała za zadanie napisać list otwarty wyrażający protest przeciwko przemocy wobec dzieci. Na zakończenie wszystkie grupy zaprezentowały efekty swoich wysiłków twórczych.
Miejmy nadzieję, że zaowocuje to wzrostem stanu bezpieczeństwa zarówno w naszej szkole jak i w naszych domach.

“Kobieta idealna”
Klasa III gimnazjum
Opiekun: mgr Małgorzata Gut

“Wpływ wybranych produktów spożywczych na kiełkowanie rzeżuchy”
Klasa III gimnazjum
Opiekun: mgr Magdalena Wilk

“Folder i reklama powiatu wadowickiego”
Klasa II gimnazjum
Opiekun: mgr Magdalena Wilk

“Bajkowe bzdury – biologiczne zaprzeczenia kulturowych historii”
Klasa II gimnazjum
Opiekun: mgr Magdalena Wilk

“Kraje anglojęzyczne”
Klasa I gimnazjum
Opiekun: mgr Liliana Wróblewska