2022/2023

Akcje wolontariuszy prowadzone w roku szkolnym 2022/2023

Układanie puzzli dla Fundacji Pomóc Więcej


Wielkanocna zbiórka żywności długoterminowej dla mieszkańców Stanisławia Dolnego oraz Zebrzydowic


Zbiórka fantów na kiermasz Fundacji Pomóc Więcej dla Wojtusia z Wysokiej


Dzień Wolontariusza – przeprowadzenie zajęć nt. wolontariatu: w oddziałach przedszkolnych projekcja bajki, malowanki, w klasach 1 -3 projekcja bajki, „Drzewo dobrych uczynków”, w klasach 4-8 praca w zespołach klasowych na dużej sali gimnastycznej, nauka podstawowych informacji o wolontariacie i rozwiązanie testu


Zbiórka świąteczna żywności długoterminowej dla mieszkańców Stanisławia Dolnego oraz Zebrzydowic


Zbiórka artykułów papierniczych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach


Zbiórka słodyczy dla dzieci z domów dziecka – akcja organizowana przez Wisłę Kraków


Dzień Misia – zajęcia przeprowadzone przez wolontariuszy w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1-3


Zbiórka „Ubrankomania” – zbiórka używanych ciuchów, maskotek, firan, zasłon, kocy na rzecz Oliwierka Komana z Wadowic chorego na SMA


Zbiórka „Światło dla Izium” – zbiórka świec dla niszczonych miast na Ukrainie, do zbiórki dołączył również Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach


Rozdawanie odblasków i ulotek dla seniorów po niedzielnych mszach św. w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”


Zbiórka parafialna na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przy wsparciu Szkolnego Koła Wolontariatu


Czytamy przedszkolakom –  co środę wolontariusze z klas 8 czytają grupom przedszkolnym wybrane fragmenty książek