Konkursy

XIV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Dnia 24 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej p. dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: przewodniczący ks. Wiesław Widuch oraz członkowie p. Teresa Wypiór, ks. dr Tomasz Szarliński, brat Ryszard Hunek.

Wśród zaproszonych gości byli także uczestnicy WTZ z Zebrzydowic wraz z opiekunami. Podczas spotkania otrzymali oni materace rehabilitacyjne i przyrządy optyczne, zakupione przez Partnerów szkoły.

W roku 2018 obchodzimy 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym tytuł konkursu brzmiał: ,,Pontyfikat Jana Pawła II”. Zadaniem poprzedzającym konkurs było zrobienie zdjęcia pt. ,,Miejsce w Małopolsce związane z Pontyfikatem Jana Pawła II”. Fotografia była podstawą do wykonania pracy plastycznej w czasie trwania konkursu. Uczestnicy oprócz wykazania się wiedzą na temat życia Jana Pawła II recytowali wybrany fragment ,,Testamentu Jana Pawła II” lub fragment ,,Przesłania Jana Pawła II do Polaków”.

Zmagania konkursowe poprzedziła część oficjalna. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Całość prowadziła p. E. Warchał, która powitała zebranych, przedstawiła skład komisji oraz harmonogram konkursu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym p. M. Zięba gorąco powitał gości i uczestników, podziękował p. Burmistrzowi za przybycie i honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów z klasą VII szkoły podstawowej z naszej gminy. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięli także reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym (gmina Wadowice).

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

 Kategoria szkoła podstawowa:

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym : Angelika Klimowska, Krystian Kuzianik, Kamil Twardowski – opiekun p. Katarzyna Słowiak

ZS nr 6 im .Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Kinga Gaczorek, Kamila Kos, Wiktoria Nowak- opiekun p. Beata Grych.

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Julia Ciesielczyk, Weronika Łopata, Emilia Turek- opiekun Katarzyna Kopycińska

ZS-P w Stanisławiu Dolnym Dolany: Jakub Bednarz, Dawid Jaromin, Kamil Opyrchał – opiekun ks. Janusz Krupa

ZS-P w Zarzycach Wielkich: Adam Burdek, Izabela Malina, Daria Mlost – opiekun p. Urszula Rachwał

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym- opiekun p. Joanna Elżbieciak

Kategoria gimnazjum i klasy VII szkoły podstawowej

ZS nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: Patrycja Dębowska, Magdalena Kurczych, Paweł Petek- opiekun Bernadetta Słonina

ZS-P w Zarzycach Wielkich: Angelika Łężniak, Aleksandra Maślanka, Damian Sekuła- opiekun Urszula Rachwał

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym: Julita Bednarska, Anna Kuś, Karol Korzeniowski- opiekun p. Lucyna Kiznar

ZS nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Anna Kucharczyk, Oliwia Światłoń, Gabriela Mikstein- opiekun p. Beata Grych,

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Patrycja Faber, Dawid Paździorko, Jacek Zawora-opiekun ks. Wiesław Widuch

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym: Wiktoria Orkisz, Weronika Mularczyk, Dominika Żak- opiekun ks. Józef Piasecki

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym: Julia Maślanka, Anastazja Badan, Julia Kosek- opiekun p. Ewelina Orłowska

W pierwszej części konkursu uczestnicy obu kategorii wiekowych pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II oraz udzielali pisemnych odpowiedzi w oparciu o fotografie, zamieszczone w podanej bibliografii. Oba te zadania były wykonywane wspólnie przez każdą drużynę.

W części drugiej wszyscy uczestnicy konkursu recytowali wybrane wcześniej fragmenty Testamentu Jana Pawła II lub „Przesłania do Polaków”. Kolejne zadanie polegało na wykonaniu przez drużynę pracy plastycznej, techniką collage, przedstawiającej miejsce w Małopolsce związane z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II

W przerwie był czas na poczęstunek.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań i podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii, które weszły do ścisłego finału.

W III części konkursu (w finale) uczestnicy udzielali ustnych odpowiedzi za 2 punkty, w dwóch rundach.

Wiedza o św. Janie Pawle II była zaskakująca, zdjęcia i prace plastyczne piękne, a recytacje wywoływały wielkie wzruszenie.

W kategorii: szkoły podstawowe-

I miejsce zajęły reprezentantki ZS nr 6 w Leńczach,

II miejsce uczennice ze SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym,

III miejsce drużyna ze SP im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.

W kategorii: szkoły gimnazjalne wraz z klasą VII SP-

I miejsce zajęli przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Stanisławiu Górnym,

II miejsce SP im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym,

III miejsce uczniowie z ZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zwycięzców nagrodzono Power bankami i słuchawkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe kubki z nadrukiem, słodycze i pakiet promocyjny, przekazany przez Biuro Informacji Turystycznej z Wadowic.

Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wręczali P. Burmistrz, przewodniczący Komisji oraz Dyrektorzy szkół organizujących konkurs.

Na zakończenie p. G. Kruk podziękował wszystkim biorącym udział w Konkursie, opiekunom, przybyłym gościom, Komisji oraz organizatorom.

Miłym akcentem wieńczącym konkursowe zmagania, były wspólne śpiewy wszystkich zebranych, inicjowanych przez uczennice kl.5 SP w Stanisławiu Dolnym pod kierunkiem p. D. Sarapaty.

Organizatorzy dziękują: p. Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska P. Augustynowi Ormantemu za objęcie Honorowym Patronatem XIV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Szanownej Komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursowych zmagań oraz do wszystkich uczestników i ich opiekunów, dyrektorów i kapłanów.

Dziękujemy p. dyrektorowi mgr G. Krukowi, p. dyrektorowi mgr M. Ziębie, Partnerom szkoły, nauczycielom i pracownikom szkoły w Stanisławiu Dolnym i w Barwałdzie Górnym za wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu konkursu. Szczególne podziękowania dla pań: Katarzyny Leja i Kazimiery Florek, Doroty Sarapata, Grażyny Opyrchał, Joanny Elżbieciak oraz dla p. Piotra Ślusarczyka i p. Andrzeja Głuca.

Dziękujemy firmie: Lajkonik Snacks, Dakomat za przekazane dla uczestników paluszki i napoje.

Serdecznie dziękujemy Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej w Wadowicach, za przekazanie pakietu promocyjnego dla uczestników konkursu oraz p. M Pawlicy i p. M. Radwan za owocną współpracę.

Zapraszamy za rok!

Organizatorki: mgr M. Job-Rozum, J. Żak – SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym

mgr E. Warchał, mgr G. Szwed- Woźnica – SP im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym