Konkursy

IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 29 kwietnia 2013 roku w ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska p. mgr Zbigniewa Stradomskiego.

Współorganizatorem Konkursu jest ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym. Nad jego prawidłowym przebiegiem  czuwała Komisja  w składzie: Przewodniczący-  Wizytator Katechetyczny dla Regionu VI  ks. mgr Piotr Sobala, Członkowie: ks. proboszcz Konstanty Sordyl, o. Antoni Kluska ,  p. Teresa Wypiór- Inspektor Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Zmagania konkursowe poprzedziła część oficjalna. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Następnie p. dyrektor mgr Marek Zięba powitał przybyłych gości:  p. Burmistrza  mgr Zbigniewa Stradomskiego, szanowną Komisję oraz uczestników wraz z ich opiekunami. Organizatorzy złożyli serdeczne podziękowania p. Burmistrzowi za objęcie Honorowym Patronatem naszego Konkursu. Pan Burmistrz i ks. Wizytator życzyli wszystkim powodzenia.

Konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych ( ze wszystkich szkół naszej gminy ) oraz uczniowie gimnazjów  ( ze 6 szkół w gminie). W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięli reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym (gmina Wadowice).

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

Kategoria szkoła podstawowa:

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: Gabriela Luba, Katarzyna Tomiak, Mateusz Kluza, opiekun p.  mgr Bernadetta Słonina.- I miejsce

SP  im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich: Weronika Filiś, Gabriela Garlacz, Olga Walinowicz, opiekun p. mgr Urszula Rachwał- II miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym: Aleksandra Sarapata, Paulina Korzeniowska, Patryk Sarapata, opiekun p. mgr Mateusz Niedziółka – III miejsce

ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: Wioletta Malczyk, Dominika Bliźniak, Gloria Zacharska, opiekun

p. mgr Lucyna Kiznar

ZS nr 6 w Leńczach: Weronika Chudzik, Aleksandra Norek, Anna Rachwał opiekun p. mgr Beata Grych

ZS nr 3 w Przytkowicach: Konrad Faber, Oliwia Jurek, Krzysztof Janik, opiekun ks. diakon  Michał Dziedzic

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Kinga Smagło, Weronika Faber, Wiktoria Wiśniewska opiekun

p. mgr Marta Wajdzik

ZSP w Stanisławiu Dolnym: Karolina Guzdek, Aleksandra  Kasiarz, Aleksandra Górny, opiekun

p. mgr Beata Oczkowska

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Wiktoria Wilk, Wojciech Kowalczyk, Patryk Łuczak opiekun

p. mgr Katarzyna Kopycińska

ZS nr 2 w Brodach: Patrycja Kania, Karolina Brózda, Julia Błachut, opiekun o. Ludwik Żołnierczyk.

ZS nr 4 w Zebrzydowicach: Karolina Gacek, Patrycja Papież, Paulina Oleś, opiekun ks. Krzysztof Kruk

Kategoria gimnazjum:

Publiczne Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym: Natalia Korzeniowska, Konrad Kasiarz, Kamil Dziedzic, opiekun p. mgr Dorota Pelczar- I miejsce

ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: Karolina Bliźniak, Karolina Odorowska, Ewelina Musiał opiekun    p. mgr Gabriela Szwed- Woźnica, p. mgr Ewelina Brózda –  II miejsce

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Agnieszka Pająk, Agata Brózda, Szymon Zacharski, opiekun          p. mgr Marta Wajdzik -III miejsce

ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: Karolina Żeglinska, Patrycja Stela, Damian Gałuszka, opiekun p. mgr Bernadetta Słonina

ZS nr 6 w Leńczach:  Gabriela Nowak, Michał Maślanka, Radosław Kucharczyk, opiekun

p.mgr Beata Grych.

ZS nr 3 w Przytkowicach: Małgorzata Serwin, Weronika Doktor, Gabriela Zwierzynska,  opiekun

p. mgr Iwona Kondela.

ZS nr 4 w Zebrzydowicach: Weronika Łyczak, Katarzyna Caputa, Katarzyna Trela, opiekun                ks. Krzysztof Kruk.

Konkurs przebiegał  w dwóch etapach. Etap szkolny wyłonił trzyosobową drużynę ( z każdej kategorii), która wykonała pracę plastyczną na temat pielgrzymek bł. Jana Pawła II do Polski,

a także przygotowała się do konkursu wiedzy w etapie międzyszkolnym.  Prace plastyczne będą wystawione  w Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższym czasie.

Zwycięzców  nagrodzono książkami oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy oraz książeczki . Dyplomy oraz  pamiątkowe obrazki wykonała p. mgr inż. Katarzyna Leja

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wręczali:  Zastepca Burmistrza p. mgr Halina Cimer, wizytator ks. mgr Piotr Sobala, p. o. dyrektor  ZS nr 5 p. mgr  Grzegorz Kruk oraz  Dyrektor ZS nr 8 p. mgr Marek Zięba.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie, opiekunom oraz organizatorom.

Na zakończenie p. dyrektor Grzegorz Kruk, w imieniu organizatorów, podziękował uczniom za ich ogromną wiedzę, opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży, Gościom za przybycie , szanownej Komisji i wszystkim, którzy pomogli przy organizacji IX Miedzyszkolnego Konkursu Wiedzy o bł. Janie Pawle II.

Organizatorzy dziękują:  Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska p. mgr Z. Stradomskiemu  za Honorowy Patronat nad IX Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Janie Pawle II, p. Zastępcy  Burmistrza mgr H. Cimer.

Podziękowania kierujemy do Szanownej Komisji: Wizytatora ks. mgr Piotra Sobali p. Teresy Wypiór, o. Antoniego Kluski, ks. K. Sordyla oraz do wszystkich uczestników i opiekunów.

Dziękujemy: p. dyrektorom: mgr Grzegorzowi Krukowi i mgr M. Ziębie oraz  wszystkim  nauczycielom i pracownikom z :ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym( w szczególności p. mgr inż. Katarzynie Leja, za piękne dyplomy i pamiątkowe obrazki), ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, p. K. Florek -za wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu Konkursu.

Dziękujemy firmie: Grzegorz Pawiński Dekomat, za przekazane dla uczestników napoje.