Konkursy

X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

W dniu 7.04.2014r. w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym oraz w Sali Papieskiej o o. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się X Międzyszkolny – Powiatowy Konkurs Wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II.

W ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym odbyła się cześć pisemna, natomiast w Sali Papieskiej część ustna konkursu.

Organizatorami konkursu byli:

– Kuratorium Oświaty – Delegatura w Wadowicach,

– Dyrektor ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym,

– Dyrektor ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym.

Konkurs był podzielony na dwie kategorie:

– kategoria – szkoły podstawowe (34 uczniów)

-kategoria – gimnazjum (26 uczniów)

W obu kategoriach łącznie wzięło udział 60 uczniów, z 17 szkół podstawowych i 13 gimnazjów. W każdej kategorii zespoły były 2 osobowe. Uczestnicy konkursu pochodzą z gminy : Wieprz , Wadowice, Tomice, Stryszów, Spytkowice, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica.

Konkurs rozpoczął się o godz. 930 w ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym, gdzie wszystkich zgromadzonych (uczestników konkursu wraz z opiekunami, zaproszonych gości – p. Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego, p. Burmistrz Halinę Cimer, przedstawiciela Delegatury w Wadowicach p .Adriannę Byrską, przedstawiciela Gminy p. Teresę Wypiór, ks. Wiesława Widucha, p. Mariana Dudonia, dyr. CTiK Edward Szumara, dyr. Biblioteki Publicznej p.Bogusławę Moskała, ks. Krzysztofa Rudzika, p. Sołtys Stanisławia Dolnego Grażynę Opyrchał, p. Grzegorza Kruka ZS dyr. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym) powitał dyr. placówki mgr Marek Zięba, odczytał również przesłanie od jego ekscelencji biskupa Damiana Muskusa. Następnie głos zabrał p. burmistrz Zbigniew Stradomski oraz p. Adrianna Byrska.
Po oficjalnym otwarciu konkursu nastąpiła krótka część artystyczna – chwile refleksji słowno-muzycznych o bł. Janie Pawle II w wykonaniu uczestników ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym wraz z opiekunem p. Dorotą Sarapatą.

Później rozpoczęła się część pisemna konkursu, w obu kategoriach. Był to test, zawierający 30 pytań zamkniętych i otwartych.
Do tej części konkursu została powołana komisja w składzie:
– kategoria szkoła podstawowa: przewod. P. Teresa Wypiór, członkowie p. Katarzyna Słowiak, p. Edyta Frączek, p. Joanna Sadłoń, p. Piotr Gracjasz, p.Izabella Drabik, p. Liliana Wróblewska,
– kategoria gimnazjum: przewod. Ks.Wiesław Widuch, członkowie p. Adrianna Byrska, p. Marta Opyrchał, p. Magdalena Wilk, p. Ewelina Brózda, p. Jolanta Noworolnik.
Po pisemnych zmaganiach, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek.

O godz. 1115 nastąpił przejazd uczestników konkursu do Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej – pod pomnik Jana Pawła II.
Na miejscu ks. Krzysztof Rudzik poprowadził modlitwę a następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II ( p. burmistrz Zbigniew Stradomski, p. dyr. M. Zięba, p. dyr. G. Kruk wraz p. Honoratą Kolec – przedstawicielką delegatury w Wadowicach, oraz delegacje uczniów z ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym i w ZS nr 8 Stanisławiu Dolnym ) oraz odśpiewano pieśń „Abba Ojcze”.
O godz. 1140 wszyscy zgromadzenia skierowali swe kroki do Bazyliki, gdzie nastąpiło zwiedzanie apartamentu Jana Pawła II, a następnie krótka-osobista modlitwa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Po godz. 1200 wszyscy uczestnicy i goście konkursu przeszli do Sali Papieskiej oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie ponownie zostali powitani przez p. dyr. Grzegorza Kruka. Następnie ogłoszono wyniki z części pisemnej konkursu oraz pracy plastycznej(szkoła podstawowa) i multimedialnej ( gimnazjum).

Te ostatnie zostały przesłane przed konkursem i ocenione, przez powołane komisje konkursowe.
Prace plastyczne były wystawione do obejrzenia w ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym ( był to projekt medalu-techniki były dowolne- przedstawiający związek Ojca Świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską), a najlepsze prace multimedialne również związane z osobą Jana Pawła II i jego pobyty w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprezentowano właśnie w Sali Papieskiej, przed ogłoszeniem ostatecznych wyników konkursu.

Po przedstawieniu punktacji przez przewodniczącego ks. Wiesława Widucha, nastąpiła część ustna konkursu dla 10 najlepszych drużyn ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Członkami nadzorującymi tą część konkursu były: p. Adrianna Byrska, p. Teresa Wypiór, p. Ewelina Brózda, p. Joanna Elżbieciak .

Po tej części konkursu ostatecznie (z dogrywką w szkole podstawowej o wyróżnienie IV i V miejsca) wyróżniono 5 najlepszych drużyn ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kategoria- szkoła podstawowa:
I miejsce ZS nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym ( ucz. Dominika Bliżniak, Wioletta Malczyk, opiekun p.mgr Luzyna Kiznar)
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym (ucz. Patrycja Juszczak, Dominika Kocot, opiekun p. mgr Dorota Pelczar)
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym (ucz. Julia Maślanka, Julia Szczęsny, opiekun : mgr Dorota Karcz)
Wyróżnienia:
IV miejsce ZS nr 6 w Leńczach ( ucz. Weronika Chudzik, Anna Gaczorek, opiekun
mgr Beata Grych),
V miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskie w Witanowicach ( ucz. Antoni Kokoszka, Aleksandra Elżbieciak, opiekun mgr Edyta Bliźniak)

Kategoria-gimnazjum
I miejsce ZS nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym (ucz. Alicja Adamczyk, Karolina Bliźniak, opiekun mgr Gabriela Śzwed-Wożnica)
II miejsce Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Stanisław Górny (ucz.Konrad Kasiarz, Kamil Dziedzic, opiekun mgr Dorota Pelczar)
III miejsce ZS Skawinki ( ucz. Karolina Chorąży, Natalia Wierzbicka, opiekun mgr Kinga Cichoń)
Wyróżnienia:
IV miejsce ZS nr 6 Leńcze ( ucz. Michał Maślanka, Gabriela Nowak, opiekun mgr Beata Grych)
V miejsce Zs nr 1 Kalwaria Zebrzydowska( ucz. Karolina Żeglińska , Mateusz Kluza, opiekun mgr Bernadetta Słonina)

Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali z rąk p. burmistrza pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek oraz książki. Uczniowie, którzy zdobyli 5 pierwszych miejsc dodatkowo dostali w prezencie słuchawki a za zdobycie I, II i III miejsca pamiątkowe puchary dla szkół. Na zakończenie konkursu zaśpiewano „Barkę” a potem wszyscy udali się na poczęstunek.

Organizatorzy dziękują Honorowym Patronom, Zaproszonym Gościom, wszystkim Komisjom Konkursowym, koleżankom i kolegom z ZS nr 5 i ZS nr 8 zaangażowanym w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, opiekunom, a przede wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

Podziękowanie składamy również ks. Krzysztofowi Rudzikowi i ks. Konstantemu Sordylowi oraz Firmie Maspex i p. Grzegorzowi Pawińskiemu.

Organizatorzy