Konkursy

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 28.04.2008r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Jego współorganizatorem był Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym.
W tym roku po raz pierwszy konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, z terenów naszej gminy. Wzięły w nim udział 3-osobowe drużyny, reprezentujące następujące placówki:
Kategoria szkoła podstawowa:
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (J. Filek, K. Pytel, J. Zając, opiekun L. Kiznar)
2. SP w Barwałdzie Średnim (W. Filek, K. Janicki, P. Paździorko, opiekun M. Malciak)
3. ZS nr 2 w Brodach (N. Chrapek, N. Kurowska, L. Lenik, opiekun M. Krzystek)
4. ZS nr 1. w Kalwarii Zeb. (M. Kurpiel, M. Mróz, D. Mróz, opiekun B. Słonina)
5. ZS nr 6 w Leńczach (J. Kaleta, S. Kucharczyk, M. Światłoń, opiekun B. Grych)
6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym (A. Dyrga, P. Jaromin, K. Oczkowska, opiekun D. Karcz)
7. SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym (K. Chrząszcz, K. Lenik, N. Opyrchał, opiekunki K. Leja, L. Wróblewska)
8. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (S. Madej, E. Mirocha, E. Zajda, opiekun M. Słowik)
Kategoria gimnazjum
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (J. Malina, Z. Paździorko, S. Szczechowicz, opiekun U. Zajączkowska-Wąsik)
2. ZS nr 6 w Leńczach (T. Gaczorek, K. Gajewska, B. Zaręba, opiekun B. Grych)
3. ZS nr 1 w Kalwarii Zeb. (A. Kosowska, I. Kosowska, D. Moskała, opiekun W. Wójcicka)
4. ZS nr 3 w Przytkowicach (E. Doktór, J. Górny, A. Koczur, opiekun Z. Bednarz-Paduch)
5. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (K. Bucka, G. Gross, I. Morek, opiekun ks. K. Kruk)
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym każdy z uczestników indywidualnie rozwiązywał test. Średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny. Etap drugi to praca zespołowa. Zadanie pierwsze polegało na ułożeniu rozsypanki wyrazowej (fragmentów homilii Ojca Świętego Jana Pawła II) – w szkole podstawowej. W kategorii gimnazjum rozsypanka wyrazowa polegała na przyporządkowaniu nazwisk do określonego okresu życia papieża Polaka.
Zadanie drugie, to rozpoznawanie fotografii (szkoła podstawowa) i obrazów (gimnazjum), przedstawiających miejsca i osoby związane z Ojcem Świętym.
Ostatnia częścią konkursu były odpowiedzi na pytania punktowane (za 1, 2, 3).
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: ks. Mariusz Wojdan – Wizytator katechetyczny dla Regionu VI, ks. proboszcz Dionizy Jedynak, ks. proboszcz Konstanty Sordyl, p. Teresa Wypiór – Inspektor Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta.
W konkursie w kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła drużyna ZS nr 1 w Kalwarii Zeb., II miejsce uczniowie ze SP w Barwałdzie Średnim, III miejsce zajęli przedstawiciele z ZS nr 2 w Brodach.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli reprezentanci ZS nr 4 w Zebrzydowicach, II miejsce uczniowie z ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, III miejsce drużyna z ZS nr 3 w Przytkowicach.
Zwycięzców nagrodzono książkami oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki „Perełki”. Nagrody wręczali: P. Burmistrz Miasta Kalwaria Zeb. dr inż. Augustyn Ormanty, ks. wizytator Mariusz Wojdan oraz dyrektorzy szkół p. mgr Marian Dudoń, p. mgr Marek Zięba.
Nagrody ufundował Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oprawę muzyczną przygotowała p. mgr Dorota Sarapata wraz z młodzieżą.
Dziękujemy P. Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska za objęcie honorowego patronatu nad IV Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Janie Pawle II.
Podziękowania za trud włożony w przygotowanie składamy również wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, a także Szanownej Komisji za czuwanie nad przebiegiem konkursu. Zapraszamy za rok!

Organizatorki
Jadwiga Żak
mgr M. Job-Rozum
mgr E. Warchał