Kształcenie na odległość

INFORMACJA DLA RODZICÓW

PLAN LEKCJI

Formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami

Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów w czasie kształcenia na odległość

Drodzy uczniowie, na tej stronie, w zakładkach poszczególnych klas znajdują się materiały przeznaczone dla Was na poszczególne dni nauki. Znajdziecie tu również inspiracje do zajęć w ramach świetlicy, informacje dotyczące biblioteki szkolnej oraz zakładkę pedagoga.

Jeśli macie problem z jakimś zadaniem, potrzebujecie dodatkowych objaśnień lub chcecie żeby nauczyciel sprawdził Waszą pracę, wyślijcie wiadomość na adres: spstanislaw.pracawdomu@gmail.com
W tytule maila wpiszcie swoje imię i nazwisko oraz przedmiot np. Jan Kowalski – Historia. W razie wątpliwości, zawsze możecie się też kontaktować z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

W okresie kształcenia na odległość każdy rodzic ma możliwość wypożyczenia dla swojego dziecka książek w bibliotece szkolnej (poniedziałek i środa w godz. 8.00-12.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym – 692065812.
W obecnej sytuacji nie zwracamy książek, które były wypożyczone wcześniej.

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Warunki do nauki – Informacja dla Rodziców

Pierwsza Pomoc Emocjonalna – Poradnia PP w Wadowicach

Pomoc w kryzysie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Materiały pomocnicze dla rodziców uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia spec.

LIST OD TWOJEGO NAUCZYCIELA

PLANER NAUKA W DOMU


Oddziały przedszkolne

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa Va

Klasa Vb

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII


Zachęcamy do udziału w

KONKURSACH PRZYRODNICZYCH 


Dla dzieci uczęszczających na świetlicę i nie tylko

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA PRZEDSZKOLNA


Zajrzyjcie też do

BIBLIOTEKI


Zobaczcie co przygotował dla Was

PEDAGOG SZKOLNY