Święto Niepodległej

przez | 22 listopada, 2021

Jak co roku w przeddzień 11 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Klasa 4 i 3 przygotowały z tej okazji uroczysty apel.

Przedstawiły losy naszej ojczyzny od roku 1795 do roku 1918, czyli końca I wojny światowej i odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W centralnym miejscu sceny pojawiła się Polska w  biało- czerwonym stroju siedząca na tronie, którą  zaborcy ubrani na czarno zamknęli w symbolicznym zamknięciu na 123 lata niewoli.

W programie nawiązano do powstań narodowych i walki Polaków o zachowanie polskości podczas zaborów. Wzruszająco zabrzmiał wiersz w wykonaniu czwartoklasistek  poświęcony strajkowi dzieci szkolnych we Wrześni oraz ,,Rota” zaśpiewana przez uczniów klasy 5. Przypomniane zostały postacie wielkich Polaków: J. Wybickiego, J. Matejki, F. Chopina, które w różny sposób pomagały w pielęgnowaniu polskich tradycji. Nie mogło też zabraknąć pieśni żołnierskich i marszałka Piłsudskiego, który przy aplauzie mieszkańców wkroczył na scenę i wyswobodził Polskę.

Nie można było w tym ważnym dla każdego Polaka dniu zapomnieć o tym, że patriotyzm to wartość, która powinna być żywa, a więc zmienna w swej formie i dostępna dla każdego. Dlatego młodsi uczestnicy akademii przedstawili swój sposób rozumienia miłości ojczyzny- bycie dobrym uczniem i dzieckiem, dbałość o naszą wieś, szacunek dla symboli narodowych.

Święto Niepodległości to radosne święto pokoju i nadziei. Jednak dzisiaj nie wszyscy  na świecie mogą cieszyć się wolnością i poczuciem bezpieczeństwa. Zwrócili na to uwagę trzecioklasiści, prezentując wypowiedzi dzieci z odmiennych kręgów kulturowych i religijnych, które łączy wspólne pragnienie pokoju i dobrego, szczęśliwego życia.

Pamiętajmy o byciu patriotą każdego dnia w taki zwyczajny sposób: dbajmy o naszą wspólnotę: klasę, szkołę, wieś; uczmy się historii swojego kraju, szanujmy symbole narodowe, a wreszcie – mówmy po polsku!  Jak pięknie za M. Grechutą  zaśpiewała Wiktoria Górny z klasy 8 w pieśni pt. ,,Ojczyzna” :

Pięknem wierszy Mickiewicza

Powieściami Sienkiewicza

Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą

to właśnie język jest naszym miernikiem codziennego patriotyzmu.