XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA