XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

PODSUMOWANIE WYNIKÓW  TESTU ON-LINE ( max ilość punktów 33)

I MIEJSCE:

1.     Kinga Oleś            33 pkt.        Zespół Szkół nr 6  Leńcze

2.     Kacper Gaczorek   33 pkt.        Zespół Szkół nr 6  Leńcze

3.     Krzysztof Oleś      33 pkt.        Zespół Szkół nr 6  Leńcze

4.     Norbert Słonina     33 pkt.        Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

 

II MIEJSCE:

5. Amelia Leńczowska      32 pkt.        Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

6. Oliwia Mądracka          32 pkt.        Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

7. Martyna Wróbel            32 pkt.        Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu  Dolnym

8. Magdalena Walczak      32 pkt.        Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu  Dolnym

 

III MIEJSCE:

9. Julia Noworolnik           31 pkt.        Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

10. Julia Janik                   31 pkt.        Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

11. Patrycja Smagło          31 pkt.        Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany

 

 

12.  Judyta Żak                    30 pkt         Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu Dolnym

13.  Aleksandra Ziemba      30 pkt         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

14.  Jakub Bednarz              29 pkt         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

15.  Emilia Dragan              28 pkt         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

16.  Natalia Bury                 28 pkt         Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

17.  Oliwia Rajda                28 pkt         Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu Dolnym

18.  Natalia Leśniak            27 pkt         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

19.  Emilia Turek                 27 pkt         Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

20.  Weronika Łopata          26 pkt         Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

21.  Sandra Wróblewska      25 pkt         Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

22.  Klaudia Faber               24 pkt         Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

23.  Angelika Grabińska      19 pkt         Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

24.  Norbert Zwierz             18 pkt         Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

 

Komisja konkursowa: p. Teresa Wypiór- przewodnicząca

p. mgr inż. Katarzyna Leja

p. mgr Klaudia Chmielarczyk

 

Do konkursu przygotowywali się i byli zgłoszeni: Julia Ciesielczyk- Barwałd Średni, Weronika Malina- Zarzyce Wielkie, Jakub Gaczorek- Leńcze, Kamil Wąsek- Barwałd Górny. Z pewnych powodów (technicznych i im znanych), nie przystąpili oni do testu on-line, w dniu 26 listopada 2020 roku.

Dziękujemy uczniom, przygotowującym się do konkursu. Gratulujemy wszystkim, którzy przystąpili do testu wiedzy o św. Janie Pawle II.

Dziękujemy opiekunom za  przygotowanie swoich szkolnych zespołów. Średnia punktów, przypadająca na 1 uczestnika wyniosła 28,8(3), co daje 87,37% .

Dziękujemy Szanownej Komisji za prace, związane z dokładnym przeliczeniem punktów oraz

p. mgr inż. Katarzynie Lei, za pomoc i możliwość przeprowadzenia testu on-line.

Nagrody, upominki, dyplomy zostaną przekazane do szkół, po 6 grudnia 2020 r.

 

Organizatorzy