Wojewódzki konkurs wiedzy o Janie Pawle II

przez | 9 lutego, 2024
Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w XI edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o Janie Pawle II pt. “Jan Paweł II: Mistrz i Przyjaciel Młodych”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok 2023/2024 pod pozycją nr 74. Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/10/zal.-3_zawody-wiedzy-artystyczne-i-sportowe_2024-2025.pdf).
Podstawowe informacje o konkursie:
Dla kogo – konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 oraz 8 szkoły podstawowej;
Forma: test wyboru na podstawie podanej literatury;
Data konkursu: godzina 10:00 w  Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy 28 marca 2024 roku (czwartek);
Termin wysyłania zgłoszeń: do godziny 12:00 dnia 22 marca 2024 roku (piątek) poprzez formularz interaktywny na stronie szkoły.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie szkoły (www.radocza.edu.pl) w zakładce “Szkoła – Konkurs JP2”.