Warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”

przez | 4 maja, 2021

W Centrum Kultury w Kalwarii realizowany jest projekt „Sieć na kulturę”, w ramach którego organizowane są bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Kurs składa się z 30 h zajęć (1 h zajęć = 45 min) + 1 h spotkania informacyjnego nt. narzędzi online.

Dla kogo?

Powstają 2 grupy – młodsza (10-13 lat) i starsza (13-16 lat).

Kiedy?

Projekt rozpocznie się w maju.

Proponowany harmonogram zajęć dla grupy młodszej (10-13 lat)– prow. Anna Krupa

Zajęcia w godzinach popołudniowych, we poniedziałki i wtorki po 2 h, od połowy maja 2021

Proponowany harmonogram zajęć dla grupy starszej (13-16 lat)– prow. Sonia Knapczyk

Zajęcia w godzinach popołudniowych, w środy i czwartki po 2 h, od połowy maja 2021.

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się online i/lub w Centrum Kultury w Kalwarii, ale z wykorzystaniem sprzętu komputerowego uczestników. W szczególnych przypadkach CKSiT może udostępnić jeden komputer.

Uwaga! Jeśli z danej szkoły zgłosi się min. 8 osób istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole, w pracowni informatycznej. Wtedy termin takich zajęć jest do uzgodnienia między CKSiT a szkołą. Proszę o kontakt indywidualny.

Rekrutacja

Przedłużona do 10 maja.

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.