Podziękowania

przez | 27 czerwca, 2020

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Uczniom za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów.

Szczególne podziękowania należą się również Rodzicom, za ich nieustanne wspieranie na krętej szkolnej drodze do wiedzy.

Dziękuję  wszystkim nauczycielom za trudną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pracownikom administracyjnym i obsługi za owocne współdziałanie w drodze do realizacji zadań, jakie stoją przed szkołą.

Dziękuję także Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców oraz każdemu, kto wspierał w różnorodny sposób pracę naszej szkoły.

U progu wakacji wszystkim życzę udanego wypoczynku.

p.o. dyr. mgr Joanna Elżbieciak