XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Dnia 15 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej p. dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja  w składzie: przewodniczący- wizytator katechetyczny rejonu VI ks. mgr Rafał Kasperek oraz członkowie p. Teresa Wypiór, p. Grzegorz Piotrowski.

Wśród zaproszonych gości byli także: ks. proboszcz Józef Piasecki, sołtys wsi P. Grażyna Opyrchał, opiekunowie i uczestnicy WTZ z Zebrzydowic.

Cele konkursu to: uczczenie 10. rocznicy kanonizacji papieża Polaka, przybliżenie najważniejszych wydarzeń z Jego życia, ukazanie świętości Jana Pawła II, rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów, wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych. Motto przewodnie: ,,Zostałem z Wami!”.

Zmagania konkursowe  poprzedziła część oficjalna. Uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym p. mgr Joanna Elżbieciak gorąco powitała p. Burmistrza, księży, opiekunów i uczestników. Przedstawiła nazwiska osób przygotowujących młodzież do konkursu oraz skład komisji. Dyrektor podziękowała p. Burmistrzowi za przybycie i objęcie Honorowym Patronatem XIX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym p. mgr Jolanta Noworolnik podziękowała uczestnikom za podjęcie trudu, związanego z przygotowaniem, życzyła im powodzenia, jednocześnie dodała, że ,, każdy z uczestników już jest zwycięzcą”.

Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu również dziękował młodzieży i opiekunom, mówił jak ważna jest dla nas wszystkich pamięć o św. Janie Pawle II. Następnie oficjalnie rozpoczął Konkurs.

Z kolei P. mgr Elżbieta Warchał (prowadząca) przedstawiła harmonogram konkursu, który przebiegał w następujący sposób:

W pierwszej części konkursu uczestnicy pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II- każdy indywidualnie.

Część II- prezentacja scenek ,,Zostałem z Wami!”

Część III – odpowiedzi ustne.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z naszej gminy, z klas IV- VIII.

Przewodniczący Komisji, po zsumowaniu wszystkich punktów podał wyniki poszczególnych zespołów.

Następujące szkoły reprezentowali uczniowie i zajęli kolejno miejsca:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym: Karolina Mularczyk, Aleksandra Wysogląd, Rafał Różycki – I miejsce- opiekun p. mgr Marek Zięba

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany: Alicja Opyrchał, Nikola Leja, Piotr Morek- II miejsce- opiekun p. mgr Dorota Karcz, p. mgr Anna Maślanka

Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach: Gabriela Drzyżdżyk, Antonina Kukuła, Karol Smajek- III miejsce- opiekun ks. dr Bartłomiej Bartosik

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach: Anna Kowalska, Małgorzata Kowalska, Igor Turek –  opiekun  mgr Beata Grych

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym:Oliwia Faber, Małgorzata Gałuszka, Nikola Wróbel – opiekun p. mgr Szymon Góra

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickej w Zebrzydowicach: Wiktoria Głowacz, Zuzanna Jaskierny, Wiktoria Wyka- opiekun ks. dr Tomasz Szarliński

Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim: Lena Kalęba, Aleksandra Korzeniowska, Julia Sibińska- opiekun ks. mgr Wiesław Widuch

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki, słodycze ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pakiety promocyjne przekazane przez: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Referat Działalności Gospodarczej i Promocji, Urząd Miejski w Wadowicach Wydział Promocji Gminy i Referat Obsługi Ruchu Turystycznego.

Na zakończenie panie: J. Elżbieciak i J. Noworolnik pogratulowały wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie, opiekunom, a także podziękowały Panu Burmistrzowi, Komisji i przybyłym gościom.

Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu ,,Warto pomagać” przekazali uczestnikom WTZ plecaki, a w imieniu 4 szkół biorących udział w konkursie ( Stanisław Dolny- Dolany, Barwałd Górny, Leńcze, Barwałd Średni) przekazali dużą ilość kosmetyków. Szkoły te otrzymały ,,Certyfikaty Wielkiego Serca”.

Kierownik WTZ p. Grzegorz Piotrowski oraz uczestniczka WTZ wyrazili wielką wdzięczność dla wszystkich darczyńców oraz dla Pana Burmistrza.

W miłej atmosferze Pan Burmistrz oficjalnie zakończył XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Organizatorzy dziękują:

–       Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowska P. dr hab inż. Augustynowi Ormantemu za objęcie Honorowym Patronatem XIX Międzyszkolnego Konkursu  Wiedzy o św. Janie Pawle II.

–       Szanownej Komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem  zmagań konkursowych.

–       Uczestnikom i ich opiekunom- bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć.

–       Dyrektorom szkół, których uczniowie brali udział w konkursie.

–       Pracownikom Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

–       Uczestnikom WTZ i ich opiekunom za przybycie.

–       Szkołom, które włączyły się do zbiórki kosmetyków dla uczestników WTZ.

–       Pocztom sztandarowym z Barwałdu Górnego i ze Stanisławia Dolnego.

–       Nauczycielom i pracownikom szkoły w Stanisławiu Dolnym i w Barwałdzie Górnym za wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu konkursu, szczególne podziękowania kierujemy do p.p.: Joanny Elżbieciak, Jolanty Noworolnik, Katarzyny Lei, Kazimiery Florek, Renaty Łaski, Grażyny Opyrchał, Marty Opyrchał, Danuty i Andrzeja Głuc, Joanny Sadłoń

–       Urzędowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Referat Działalności Gospodarczej i Promocji.

–       Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach- Wydziałowi Promocji.

–       Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach  Referat Obsługi Ruchu Turystycznego.

Zapraszamy za rok!

mgr Elżbieta Warchał

mgr M. Job-Rozum

J. Żak

 

Regulamin konkursu

zał. 1 – zgłoszenia

zał. 2 – zgody