Koniec Roku Szkolnego 2019/2020

BEZPIECZNE WAKACJE

Kilka słów od p. Dyrektor Joanny Elżbieciak

 

Kilka słów od Oliwki Rajdy – Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego


Pożegnanie Absolwentów

 

Drodzy rodzice! 

Ze względu na obecną sytuację, niestety nie mogłam wszystkim z Państwa podziękować osobiście w czasie „Uroczystości Pożegnania Ósmoklasistów”.  Nie mniej jednak uczynię to tutaj na naszej stronie internetowej. 

Wszystkim z Państwa chciałam gorąco podziękować za ostatnie pięć lat współpracy. Za każde miłe słowo, za wsparcie, za wielogodzinne rozmowy telefoniczne, za każdy gest, który sprawił, że moja praca mogła być jeszcze lepsza.  

 Dziękuję Radzie Klasowej za pomoc, organizację  i inicjowanie wydarzeń klasowych. Dziękuję Pani Beacie, Pani Agnieszce i Pani Bożenie za to, że przyjęły na siebie trud opiekuna wycieczki i zechciały mi towarzyszyć w naszych podróżach oraz za to, że zawsze mogłam na nie liczyć. 

Państwa dzieci są wyjątkowe i wierzę, że z Państwa pomocą osiągną sukces. Cieszę się, że mogłam przez te ostatnie lata uczestniczyć w ich procesie edukacji. 

  DziękujęMagdalena Wilk 


Pożegnalny filmik od klasy VII